آگاهی استراتژیک و گریزی به آگاهی هگلی

رایس در ۱۹۸۳ می نویسد که ” می توان استدلال نمود که امروزه شرکت های کوچک و متوسط به حجم بیشتری از اطلاعات دارند و از قدرت محاسبه بیشتری نسبت به ۲۵ سال قبل برخوردارند. “ البته که با ظهور اینترنت این مساله تغییر کرده است و این قابلیت به شدت افزایش یافته است. با این حال هنوز اطلاعات برای شرکت های کوچک و متوسط کمتر از اطلاعاتی است که در اختیار شرکت های بزرگ قرار دارد. مدیر- مالکان شرکت های کوچک و متوسط هنوز  زمان اندکی در اختیار دارند تا به مساله تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری استراتژیک بپردازند و از این رو امروزه هم سخن رایس درست از آب در می آید.

هانون و آترتون(۱۹۹۸) اشاره کرده اند که سطح آگاهی استراتژیک مدیر مالکان به نظر می رسد که به طور قوی تحت تاثیر شایستگی شخصی  مدیر- مالکان و نیز نوع، عدم قطعیت و پیچیدگی کسب و کار  می باشد. در کسب و کارهایی که روابط مشتری به طور کامل تعریف و شناسایی شده است و به طور نسبی ثبات دارد، اغلب آگاهی استراتژیک پایین است. این مساله بر اساس ادراک محیط خارجی کسب و کار می باشد که البته به طور محدودی تعریف شده  همواره ثابت است.

…آرزو چون آشکار کننده یک خلاء و حاصل فقدان یک واقعیت است ذاتا چیزی است جز آنچه آرزویش را کرده ایم چیزی است جز یک چیز و یک موجود واقعی و ایستا و داده چیزی است که تا ابد با خویشتن یکی خواهد ماند. پس آرزویی که موضوعش آرزوی دیگر به حال محض باشد با کار نفی کننده و جذب کننده ای که این آرزوی (دوم) به وسیله آن بر آورده می شود منی ذاتا سوای من حیوانی پدید خواهد آورد. این من که خوراک خود را از آرزوها می گیرد در نفس هستی خویش عین آرزو خواهد بود، آرزویی که از براوردن و با برآوردن آرزوی ” من” زاده می شود. و چون آرزو با کاری که چیز موجود را نفی می کند تحقق می پذیرد، هستی این ” من”  در همان نفس کار است.(هگل،۱۳۸۷، ص ۲۹)

منبع:

Atherton, Andrew. Hannon, Paul D.(1998) Small firm success and the art of orienteering: The value of plans, planning and strategic awareness in the competitive small firm Journal of Small Business and Enterprise Development 5(2):102-119

David Carson and Danielle McCartan-Quinn (1995) Non-Practice of Theoretically Based Marketing in Small Business—Issues Arising and Their Implications  Journal of Marketing Theory and Practice Vol. 3, No. 4 (Fall, 1995), pp. 24-32

 

هگل. (۱۳۸۷). خدایگان و بنده . ترجمه حمید عنایت. نشر خوارزمی.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *