ابعاد شهروندی سازمانی

ابعاد شهروندی سازمانی

نوع دوستي :كمك به ديگر اعضاي سازمان در رابطه با مشكلات و وظايف مرتبط ميباشد. مانند كاركناني كه به
افراد تازه وارد يا كم مهارت كمك ميكنند.

تواضع و فروتني :تلاش كاركنان براي جلوگيري از مشكلات و تنشهاي كاري در رابطه با ديگران ميباشد.

روحيه جوانمردي :نشان دادن تحمل و گذشت در شرايط غير ايده آل سازمان، بدون شكايت كردن ميباشد.

وجدان كاري :به رفتارهايي اختياري گفته ميشود كه از حداقل الزامات نقش و فراتر ميرود مثل فردي كه بيشتر از حالت معمول سركار ميماند يا كارمندي كه وقت زيادي براي استراحت صرف نميكند.

فضيلت مدني :تمايل به مشاركت و مسئوليت پذيري در زندگي سازماني و ارائه تصويري مناسب از سازمان ميباشد
.

محمودي ميمند،محمد. هرندي،عطاءاله (۱۳۹۳) تبيين نقش رفتار شهروندي سازماني در ارزش ويژه برند مبتني مشتري. مجله مدیریت بازاریابی شماره ۲۳٫

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *