استاندارد سازی در استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی بین الملل استاندارد سازی

موضوع استاندارد سازی در استراتژی بازاریابی چیز تازه ای نیست. این مضوع از دهه ۱۹۶۰ تاکنون به طور گسترده ای بحث شده است. بحث استاندارد سازی برای اولین بار در مقاله الندر (۱۹۶۱)  تحت عنوان “چگونه می توان در سطح بین المللی تبلیغ کرد” به وجود آمد. الندر(۱۹۶۱) بیان می کند که ما در حال حرکت به سوی تبلیغات یکسان در اروپا واحد و سراسر جهان می باشیم. جالب است که الندر (۱۹۶۱) از واژه یکسان (متحد الشکل) به معنای داشتن شکل، حالت و درجه یکسان به جای واژه استاندارداستفاده می کند مدتی بعد اولین و شاید تنهاترین تعریف استانداردسازی در ادبیات بازاریابی توسط بازل(۱۹۶۸) ارائه شد. ارائه محصول  یکسان با قیمت یکسان از طریق سیستم های توزیع یکسان و با استفاده از شیوه های تشویقی و ارتباطی یکسان در چندین کشور متفاوت را استاندارد سازی می نامند.

آزومر و سیمونین(۲۰۰۴) بیان می کنند که استاندارد سازی برنامه بازاریابی یک تصمیم مهم استراتژی بازاریابی جهانی بوده و عبارت است از ارائه برنامه بازاریابی یکسان بین کشور ها و مناطق مختلف با در نظر گرفتن محصول، آمیخته ترویج، قیمت و ساختار توزیع

اعرابی محمد، دهقان، نبی الله.(۱۳۹۳)استراتژی بازاریابی بین الملل. نشر مهکامه. چاپ دوم. ص۸۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *