استراتژی بازاریابی بین الملل انطباق

انطباق معمولا در برابر استاندارد سازی و جهان سازی به کار می رود. استراتژی انطباق  این است که مصرف کنندگان در کشورهای مختلف یکسان نیستند پس جهت ارضاء نیازها و خواسته های آنان به محصولات خاص نیاز است. به عبارت دیگر استنراتژی انطباق عبارت است از متناسب سازی عناصر آمیخته بازاریابی با بازاریابی هدف. منظور از استراتژی انتطباق در سطح سیستم بازاریابی بین الملل متناسب سازی طرح ها و برنامه، فرآیند ها و شیوه های بازاریابی بین الملل با بازارهای هدف می باشد.

واژه انطباق  با واژه سفارشی سازی به جای یکدیگر به کار می روند. برخی از واژه های دیگر که به جای انطباق به کار برده می شوند عبارتند از :محلی سازی، تعدیل سازی، تخصصی سازی ، متمایز سازی

اعرابی محمد، دهقان، نبی الله.(۱۳۹۳)استراتژی بازاریابی بین الملل. نشر مهکامه. چاپ دوم. صص ۸۷-۸۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *