انضباط فکری

در یک روش منضبط شما به درکی هولوگرافیک از جهان دست می یابید. می توانید به راحتی همه چیز  را تعمیم دهید. راحت تر نشانه ها را پیدا کنید و مرتب درک خود را از موقعیتتان بهبود بخشید. درک ما از روند زندگی با تفکری منضبط  رشد پیدا می کند و ما راحت تر می توانیم زندگی خود را بررسی کنیم. فرایند های انجام کارها را در زندگیمان بشناسیم. این طوری دقیق تر می شویم.

با تفکر منضبط یک ذره از چیزی را در زندگی می بینید تا ته قضیه را می خوانید! دنیا دیدگی ساختار ذهن را منضبط می کند. حدس  و پیش بینی هم با این تفکر منضبط رشد پیدا می کند. نفکر منضبط از احترام به حقوق دیگری ناشی می شود. ذهنی که احترام خود را نگه می دارد، مستعد انضباط فکری است. در ساحت تشخیص و قضاوت نیز، همین که با انضباط فکری، قضاوتی منصفانه در مورد شخصیت و حوادث زندگی افراد داشته باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *