اواخر عهد عبدالرحمان بن حکم: تعصبات مسیحیان

در اواخر عهد عبدالرحمن بن حکم طوفان شدید تعصبات مسیحیان، قرطبه (کوردوبا) را بگرفت و در افق نشانه های خونین کشمکش های بزرگ دینی و اجتماعی نمودار گردید. در سیستم حکومتی اسلام هرگز مسیحیانی که در تحت لوای آن می زیستند آزار نمی دیدند. حکومت قرطبه(کوردوبا) هم از این سیاست مدارا و تسامح رخ بر نمی تافت و نمی خواست در شئون دینی ایشان مداخله کند یا به عقاید و شعائرشان تعرض جوید. مسیحیان در قرطبه و دیگر جای ها در عقاید و شعائر خود آزاد بودند و قضاتشان بر طبق آیین خویش حکم می راندند. بیشتر صاحب مناصب و مسئولیت هایی در سپاه  یا اداره مملکت بودند و به آنان اعتماد روا می داشتند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *