بازار نيچ

عبارتست از تمركز بر روي يك بخش هدف زير مجموعه از يك بخش بازاري. بر اساس تعريف، تجارتي كه بر روي يك بازار نيچ متمركز ميشود، درصدد رفع نياز افراد به يك محصول يا خدمتي است كه نميتوان آن نياز يا خدمت را از طريق مسيرهاي معمول به دست آورد. ميتوان گمان نمود كه يك بازار نيچ گروه بسيار كوچكي از مشتريان بالقوه را تعريف مينمايد. عبارت نيچ اولين بار به وسيله اكولوژيستها براي توصيف وضعيتهاي گونه ها و استفاده از منابع درون محيط آنها مورد استفاده قرار گرفت. و زماني كه در تجارت از آن استفاده شد به معني وضعيت يا فعاليتي كه كاملا براي يك شخص يا يك نوع از شخصيت مناسب ميباشد. اين مفهوم از افراد به كالاهاي بازار گسترش پيدا نمود. نظر به اين كه يك نيچ در حالت سختگيرانه ميتواند يك وضعيت كاري يا يك ناحيه جغرافيايي مناسب براي شخصي كه آن را در اختيار دارد باشد، بازار نيچ كاملا متناسب با محصول نيروي انساني نيز ميباشد .(فقیهی، بریم نژاد، ۱۳۹۲)

 فقيهي، علي شهرام بريم نژاد(۱۳۹۲). ولي بررسي عوامل موثر بر پذيرش مصرف كنندگان براي محصولات خاص. مدیرتی بازاریابی . شماره ۲۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *