تبلیغ احساسات

مزایای خدمات نامحسوس می تواند به طور مؤثری با مصرف کنندگان توسط مرتبط ساختن خدمات با تجربه زندگی آن ها ارتباط برقرار نماید(میتال، ۱۹۹۹)بنابراین چالش واقعی برای تبلیغات خدماتی چگونگی تسخیر و جذب این گونه تجربیات ذهنی و فردی به طور موثر و اثربخش می باشد. (میتال، ۱۹۹۹) بیان می کند که به منظور تسخیر مؤثر تجربیات ذهنی، تبلیغات باید پر شور و نشاط, قوی، واقعی و نهایتاً ارزشمند باشد. منظور از ارزشمند بودن این است که تجربیات زندگی بااهمیت، مثبت و انگیزشی می باشند

تبلیغ با جاذبه خنده یا جاذبه ترس هر دو زیر مجموعه تبلیغ یا جاذبه احساسات است و به تعبیری تبلیغ احساسی است. به یک اعتبار می توان گفت که تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می شود در نقطه مقابل تبلیغاتی است که با محتوای ترس ارائه می شود. تبلیغاتی که با محتوایئ خنده ارائه می شود در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که به نمایش در می آید بیشتر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن صحبت می شود. در کشور ایالات متحده بسیاری از متخصصان نبلیغات برای رساندن پیام خود به مخاطب از این روش بهره می گیرند.
متخصصان تبلیغات برای استفاده از تبلیغات با محتوای خنده دلایل چندی دارد. از جمله این که پیام های مفرح و خنده آور در جلب و جذب توجه مشتری و ایجاد تمایل او نسبت به تبلیغات جدی، اثربخشی پیام را افزایش می دهد. این نوع تبلیغ هم چنین با تغییر نگرش و ایجاد احساس مثبت در مخاطب، اثربخشی پیام را افزایش می دهد.

محمدیان، محمود(۱۳۹۳).مدیریت تبلیغات. نشر سپند مینو. چاپ هفتم. صص ۱۳۴-۱۳۵

Mittal, B. (1999). The advertising of services: Meeting the challenge of intangibility. Journal of Service Research, 2(1), 98-116

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *