تعبیر خواب علف

هر روزی که در آن گناه نشود همان روز، روز عید است. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۲۸

در واکنش به سخنان بعضی
ما به دیدن خواب علف با این گرانی ها عادت کرده ایم…آقای جا مانده از قافله…

تعبیر خواب:
خواب علف : ۱- ثروت برای آنهائی که در کار و معامله هستند ۲- یکنفر شما را خیلی دوست دارد

علفهای بسیار بلند : ناراحتی
علف سبز از نوع عالی : رقبای شما هرگز پیروز نخواهند شد .
حیوانات بخصوص سگ علف می خورد : قرعه بدبختی به شما می افتد
یک زن خواب علف ببیند : خوشبختی در کنار معشوقش از آن او خواهد شد
یک نویسنده یا خبرنگار خواب علف ببیند : شادی بزرگی نصیب او می شود
علفها شدیداً رشد می کنند : شانس
علفها همراه با گل : پول فراوان
خواب علف هرزه : به موانع مختلفی در اجرای
نقشه هایتان بر می خورید .
علفهای هرزه را می کنید : خوشبختی

اگر خواب ببينيد علف مي چينيد ، علامت آن است كه از زندگي خود نتيجه اي خيرآميز خواهيد ديد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه محصولاتي فراوان برداشت خواهد كرد .
اگر در خواب مزرعه اي ببينيد كه تازه علفهايش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پيروزي چشم گير دست خواهيد يافت .
اگر خواب ببينيد علفها را حمل مي كنيد و به انبار غله مي بريد ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك مي كند تا در كاري منفعت فراوان به دست بياوريد .
ديدن گاري هاي پراز علف در خواب كه از خيابان مي گذرند ، علامت آن است كه با افرادي صاحب قدرت و نفوذ ديدار مي كنيد و آنها با رفتار خود باعث شادماني خاطر شما مي شوند .
اگر خواب ببينيد به حيوانات علف مي دهيد ، نشانة آن است كه با فردي دست دوستي مي دهيد ، و او شما را به مقامي بالاتر مي رساند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *