تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی تک به تک

تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی تک به تک جالب است. در بازاریابی سنتی، شاخص موفقیت، سهم بازار محصول است ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت، سهم از تعداد مشتری است. بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیشتری برای محصولات خود پیدا کند، حال آن که بازاریاب تک به تک در پی پیدا کردن محصولات برای مشتریان است. بازاریاب سنتی، محصولاتش را مدیریت می کند و مدیریانش، مسئول میزان فروش فصلی محصولاتش هستند. در حالی که بازاریاب تک به تک مشتریان را مدیریت می کند و مدیرانش مسئول پاسخگویی به رشد ارزش های مورد انتظار این مشتریان طی زمانی که شرکت فعالیت می کند، می باشند.
مباحث سازمانی نیز در این بین اهمیت دارند. بازاریابی سنتی می تواند با کمترین ارتباط با سایر واحدهای زمانی و عملیات غیر بازاریابی انجام شود. استخدام مدیر بازاریابی برای اجرای فعالیت های تبلیغاتی، پیشبردی و روش تولیدات از طریق فروشگاه های خرده فروشی با سایر کانال های توزیع در بازاریابی سنتی مطرح است.

پیرز، دان. راجرز، مارتا.(۱۳۸۴) بازاریابی تک به تک. ترجمه علی عیاری. نشر فرا صص ۳۱-۳۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *