جامعه شناسی تاریخی

در بعضی زمینه ها، ابزار آلات جامعه شناسی به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی و توضیح دهنده حقیقت باشد. ترکیب ابزارها در حوزه های مختلف علمی نه تنها می تواند توسعه دهنده خلاقیت باشد، بلکه پوشش دهنده ضعف های یکدیگر هم باشند:

 همان گونه که جامعه شناسی تاریخی محصول تلفیق جامعه شناسی و تاریخ است به همان شکل محصول واکنش به کمبود ها و کاستی ها جامعه شناسی نیز می باشد. به این معنا که محققین زیادی در مطالعه بسیاری از موضوعات تحقیقی،  به این باور رسیدند که با تکیه بر روش های رایج در جامعه شناسی نی توان بسیاری از پدیده ها را مطالعه کرد، و یا مطالعه آن ها با اتکا به روش های موجود از اعتبار  و قدرت اقناع کنندگانی مناسب برخوردار نیست. لذا به فکر جایگزین هایی برای آن بر آمدند. به این ترتیب جامعه شناسی تاریخی محصول تلاش برخی جامعه شناسان حاشیه ای برای غلبه بر مشکلات جریان اصلی جامعه شناسی است.(سام دلیری، ۱۳۹۲)

سام دلیری، کاظم(۱۳۹۲) جامعه شناسی تاریخی بررسی زمینه های تاریخی جامعه شناسی تاریخی. مجله علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *