جامعه شناسی دل شکستگی: نگاه روانشناختی

از نگاه یک دل شکسته: میلیون ها کیلومتر دورتر(far away) از ما؛ قلبی در یک کره آسمان برای او می تپد(beats) و این گونه تسلی بخش است.

از دیدگاه روان شناسی:

افراد افسرده(kummer?) غالباً اوضاع و احوال را برگشت ناپذير پنداشته و معتقد هستند ك ه نه خود مي توانند كمكي به خويش كنند و نه ديگران قادر هستند كه آنها را ياري كنند. در افسردگي علاوه بر خلق افسرده، كاهش انگيزه(motivation) در انجام دادن فعاليت ها نيز وجود دارد، به نحوي كه سطح(?die stufe) انرژي به طور چشمگيري كاهش يافته و فرد، بدون انجام هيچ كاري همواره احساس خستگي و فرسودگي ميكند. افراد افسرده، همچنين نسبت به خود و زندگي خود، بي علاقه هس تند و اغلب، كمبودها(lack) و نارسايي هاي مختلفي را به خود نسبت ميدهند. اين افراد دچار ترديد (der Zweifel؟) و دودلي هستند و اغلب مشكلاتي در تفكّر، تمركز و يادآوري نشان ميدهند(صوفياني، ۳۶:۱۳۸۶)

منبع:

صوفياني، حكيمه( ۱۳۸۶ ). بررسي رابطة ابعاد شخصيت و ابعاد كمال گرايي با سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه تبريز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *