جهانی شدن

اوهمای از نخستین متفکرانی است که شکل گیری جهان بدون مرز را مطرح ساخته است. از نظر وی جهانی شدن عبارت است از عصر جدیدی از تاریخ بشر که در آن دولت ملت های سنتی به پدیده غیر طبیعی  و واحد های کاری غیر ضروری و حتی نا ممکن در عرصه جهانی به خصوص در اقتصاد و جهانی شدن بدل شده اندو همچنین هاروی جهانی شدن را متضمن دو عنصر ” فشردگی در زمان و مکان ” و ” کاستن از فاصله ها ” می داند.

از جمله ابعاد جهان شدن ، جهانی شدن فرهنگی می باشد. و جهانی شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی . این فرآیند موجی از همگونی فرهنگی ار در جهان پدید می آورد و ویژگی های منحصر به فرد فرهنگی را به چالش می کشاند. فرایند جهان ی شدن با فشردگی فضا و زمان نزدیک ساختن فاصله بستر زدایی روابط اجتماعی و هر چه آسان تر ساختن ارتباطات به وسیله فن آوری ارتباطات و رسانه های اطلاعاتی  انسان ها را در بستری جهانی به یکدیگر نزدیک ساخته است. در چنین شرایطی، فرهنگ ها و هویت های مختلف نیز بستر زدایی و سرزمین زدایی شده  و در صحنه جهانی کنار یکدیگر قرار می گیرند  که نوعی نسبی شدن ، هم زیستی و رقابت را در پی خواهد داشت.

مختاری، مریم. احمدی، سیروس. یزدان مهر، سید اسلام(۱۳۹۷). تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه یاسوج. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. دوره ۲۵، شماره ۸۱، تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۷۵-۹۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *