حاکمیت شرکتی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۱۹۹۹ تعریف گسترده ای از حاکمیت شرکتی ارائه داده است: “ساختار حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت میان مشارکت کنندگان مختلف در شرکت، مانند هیات مدیره، مدیران اجرایی، سهامداران ، و دیگر ذی نفعان را تعیین می کند و قواعد و رویه هایی را برای تصمیم گیری در امور شرکت، معین می نماید. به این ترتیب ساختاری را فراهم می کند که از طریق ان، اهداف شرکت و راهکارهای دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد ها تعیین می شوند.

در تعریفی که بانک جهانی ارائه می دهد، حاکمیت شرکتی، به دنبال برقرار تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و همچنین میان اهداف فردی و همگانی است. چهارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده ی موثر از منابع و همچنین ایجاد التزام برای پاسخ گویی درباره استفاده از آن منابع،  به وجود آمده است. (یحیی پور، صص ۳۴-۳۵)

یحیی پور جمشید.(۱۳۹۷) حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی. بنیاد حقوقی میزان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *