روش مبتنی بر ارزش

شرکت باید عملکرد سازمان را در بازار سهام بررسی و نوسان ارزش بازار را محاسبه کند. به آسانی می توان چندین استدلال کرد که برای مثال در موقعی که آثار قیمت سهام خارج از کنترل سازمان است مدیران باید توجه کسی به آن  داشته باشند در حقیقت برخی نوسانات بازار سهام غیر منطقی به نظر می رسد اما باید توجه داشت که این نوسان تنها به علت عملکرد گذشته سازمان به وجود نمی آید بلکه انتظارات از آینده  نیز در شکل دهی، آن ها سهمی دارد، در تمام شرکت ها،  مدیر شرکت مقام ارشدی است که این انتظارات را شکل می دهد. شرکت هایی که از روش مبتنی به ارزش استفاده می کنند. در تعیین راهبرد خود از روش حساب شده ای استفاده و در آن ارزش (دارایی) سهامداران را به عنوان عامل سهمی و اصلی در نظر می گیرند. (ینستر و هوسی،۱۳۹۴، ص ۵۵)

ینستر و هوسی،(۱۳۹۴) ارزشیابی شرکت/ سازمان (تعیین قوت ها و ضعف های درونی). ترجمه حسین  رحمان سرشت. نشر کتاب مهربان

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *