سازماندهی

وظیفه مدیر (از نظر سازماندهی) را می توان به سه فعالیت تقسیم کرد که باید پیاپی انجام شوند: تقسیم کارها به وظایف یا شغل ها(تعیین ویژگی های شغل یا شرایط احراز شغل)، ادغام شغل ها و وظایف همانند در یک واحد(تشکیل دوایر سازمانی) و تفویض اختیارات. تقسیم  کارها به مشاغل یا وظایف ایجاب می کند که مدیر شرح وظایف و شرایط احراز شغل را تهیه نماید. مدیر و کارکنان بدین وسیله از جزییات کارهای خاصی که باید انجام شود، آگاه می کردند. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل که در ۱۷۷۶ انتشار یافت، مزیت وجود ویژگی های شغل یا شرایط احراز  شغل در کارخانه تولید سنجاق را بدین گونه بر شمرد:

یک نفر سیم را می کشد، دیگری آن را راست می کند، نفر سوم آن را می برد ، نفرچهارم به آن نوک می دهد و نفر پنجم نوک را تیز می کند تا بتوان سر سنجاق را بر آن سوار نمود. ده نفر که به این گونه کار کنند، در یک روز بیش از ۴۸ هزار سنجاق تولید می کنند ولی اگر قرار بود هر یک از آنها به صورت جداگانه و مستقل کار کند، هیچ یک نمی توانست در روز بیش از ۲۰ سنجاق تولید کند.

فرا نوگرايي به دليل اهميتي که براي تمرکز زدايي قائل است، مفهوم سازماندهي فعال را در تقابل با سازماندهي سنتي، مطرح مي کند که عبارت است از الگويي که بر مبناي اطلاعات حاصل از شناسايي شرايط محيط، اهداف و وظايف، اطلاعات و فناوريهاي موجود، موقعيت فني و راهبردي سازمان انتخاب ميشود و اتکاي کمتري به ساختهاي رسميو روابط از پيش تعيين شده دارد . سازماندهي تخت، غير متمرکز، با لايه ها و طبقات کم ، منعطف و مسطح براي تيم هاي خود مختار، مورد تأکيد استBoje and Dennehy. 1999.)

 Boje , D & Dennehy , R . (1999) . Managing in post modern world . CA : Sage

دیوید، فرد آر.(۱۳۹۵). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی.دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ سی و چهارم ص۲۹۷

همجنین رجوع کنید به:

طاهرپور، فاطمه(۱۳۸۸). سازماندهی فعال، نشانگری برای مدیریت فرانوگرا. تدبیر شماره ۲۱ آبان ۱۳۸۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *