سرآغاز کشف نیازهای مصرف کنندگان

کشف نیازها و خواسته کاربران (مصرف کنندگان) و برآورده ساختن آنها قبل از دیگران شرط اساسی برای رقیبان بازارآ تولید کنندگان و طراحان است. بنابراین برای کشف  خواسته ها و ترجیحات مصرف کنندگان مدل های مختلف  رضایتمندی و رویکردهای مشتری مداری مطرح گردید.  تاریخچه  مطالعات اولیه تامین رضایت  مندی مشتری از صنعت خودرو سازی به ویژه شرکت رولز رویس  در سال ۱۹۰۶ آغاز  می شود. کسب موفقیت صنایع خودرو در این زمینه، موجب  رونق این مبحث در میان صنایع و بازار گردید به گونه ای که در نظریه بازاریابی بر مبنای مشتری گرایی در دهه ۱۹۶۰  هدف تمرکز بر شناسایی خواسته های یک گروه  ازمشتریان و سپس بیشینه سازی میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصول یا خدمت مناسب مطرح شد. (پاسیان خمری، رجبعغلی، رونده، ۱۳۹۴)

پاسیان خمری، رضا. رجبعلی، حسن، رونده، محمد رضا.(۱۳۹۴) دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر. سال پنجم. شماره نهم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *