سیستم های فرایندی: جهان از منظر اطلاعات

گریگوری بایتسون می نویسد:  اطلاعات وجه تمایزی است که خودش تمایز می آورد. او اصل اساسی را که ورای رویکردهای سیستمی قرار دارد، توصیف کرده است. با وجود این سیستم های فنی اجتماعی، طراحی فرایند و مهندسی مجدد ریشه های متفاوتی دارند اما جریان اطلاعات سیاالی دارند و به سادگی سازمانی جدید پیدا می کنند. به این ترتیب آنها در وضعیتی قرار می گیرند که اغلب مدیران از آن هراس دارند. برنامه ریزی مجدد جریان فعالیت به صورتی که یک کامپیوتر را دوباره برنامه ریزی می کنیم.

موج مهندسی مجدد در اوایل دهه ۱۹۹۰،  نشان داد که بسیاری از سیستم ها و فرایند های اداری موجود دست و پا گیرند. متاسفانه اغلب پروژه های مهندسی مجدد طوری طراحی شده اند که مشاوران  متخصص (آموزش دیده در فن آوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار) می توانند از بیرون بیایند و طرح های فرایند جدیدی را به مدیران ارشد توصیه کنند.

در ضمن نباید فراموش کرد که طراحی فرایند مناسب به اطلاعات غیر رسمی وابسته است. (سنگه، ۱۳۹۰، صص ۱۹۰-۱۹۱)

سنگه، پیتر.(۱۳۹۳). رقص تغییر. ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی. انتشارات آریاناقلم

عکس: پیتر سنگه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *