عاقبت “صبح”

هنوز ابن ابی عامر راهی تا پادشاهی پیش داشت که دید “صبح” مادر خلیفه از او کینه به دل گرفته است. ابن ابی عامر مردی بیدار بود و از اقدامات نهانی “صبح” و یارانش به خوبی آگاه. اولین اقدام او این بود که دست صبح را از اموالی که در درون قصر در اختیار داشت و می توانست به وسیله آنها شورشی بر ضد او را اندازد، کوتاه کند… چون صبح دریافت که مقاومت بی فایده است و فرزندش (خلیفه) را از آن یوغ آهنین خلاصی نیست به آرامش و عزلت پناه برد و از آن پس در سیر حوادث اندلس نامی از او نیست. حتی به تحقیق نمی دانیم چه وقت مرده است. پیش از مرگ ابن ابی عامر یا بعد از ان. ظاهرا پس از این وقایع اندکی پیش از مرگ ابن ابی عامر در حدود سال های ۳۹۰ هجری قمری مصادف ۱۰۰۰ میلادی از دنیا رفته باشد. هنوز ابن ابی عامر راهی تا پادشاهی پیش داشت که دید “صبح” مادر خلیفه از او کینه به دل گرفته است. ابن ابی عامر مردی بیدار بود و از اقدامات نهانی “صبح” و یارانش به خوبی آگاه. اولین اقدام او این بود که دست صبح را از اموالی که در درون قصر در اختیار داشت و می توانست به وسیله آنها شورشی بر ضد او را اندازد، کوتاه کند… چون صبح دریافت که مقاومت بی فایده است و فرزندش (خلیفه) را از آن یوغ آهنین خلاصی نیست به آرامش و عزلت پناه برد و از آن پس در سیر حوادث اندلس نامی از او نیست. حتی به تحقیق نمی دانیم چه وقت مرده است. پیش از مرگ ابن ابی عامر یا بعد از ان. ظاهرا پس از این وقایع اندکی پیش از مرگ ابن ابی عامر در حدود سال های ۳۹۰ هجری قمری مصادف ۱۰۰۰ میلادی از دنیا رفته باشد.

صص ۵۴۹-۵۵۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *