عقل سلیم و خشونت

درست هنگامی که فکر می کنید آنومی(بی هنجاری) با خشونت و جرایم همراه است، در عین حال این ایراد به نبود افکار روشنفکرانه نیست بلکه خدشه وارد شدن به عقل سلیم است، یعنی  در آنومی و متعقابا خشونت، عقل سلیم زیر سوال می رود. ببینید ما با فردی سر و کار نداریم که هر روز هگل و هایدگر بخواند، او وقتی دست به خشونت می زند که  مهم ترین مساله در خدشه وارد شدن به عقل سلیم در این است که تبعیض” باعث می شود تا عقل سلیم کاربرد التیام دهنده و در ادامه پیش برنده خود را از دست بدهد. جامعه ای که دچار بی هنجاری است از کمبود روشنفکر و نخبه رنج نمی برد بلکه منظور جامعه ای است که دیگر عقل سلیم و جماعت گرایی جواب نمی دهد. فرد در اضطراب و ناامنی دست به خشونت می زند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *