عمر

هنر، حرکت مخالف متمایزی بر ضد نیست انگاری است.(هایدگر)

۱- دیدگاه ما درباره عمر هر چه باشد، مفاهیم مرتبط دیگری هم هستند که ذهن آدمی را مفصلا به خود مشغول می سازند و در واقع پر می کند. انسان وقت کوتاهی عمر را در می یابد، می کوشد تا به خود تفهیم کند که کیست و به کجا می خواهد برود؟ سرانجام او چه خواهد شد. او به دنبال جوابی است که برای او شادی آور باشد.شاید جوابی که از جنس مصلحت اندیشی باشد در ابتدای امر، ما را دچار غم کند، یعنی یک جورایی توی ذوقمان بخورد. چطور می تواند جواب از جنس مصلحت را به گوش جان شنید، معلوم است دیگر با سه چیز : ۱- عاقبت اندیشی ۲- با احترام به دیگری ۳- کنار گذاشتن طمع

چشم طمع، چشم اندوه است. تملک با طمع همراه با اندوه است و آدمی را از صعود که هیچ از همین خوشی زندگی روزمره باز می دارد.

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور

حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. (حافظ)

ببینید حیرت، با طمع در تضاد است. چشم حیرت، فروتن است و نیاز دارد تا دقیق  جهان اطراف را خوب بشناسد، بدین روش از ملامت کردن و توی ذوق زدن به دور است. طمع نمی کند و حال کسی را در یک کار تیمی نمی گیرد تا به اوهامش برسد.

باید به چشم حیرت به این جهان نگریست. چشم حیرت در وارسی جهان، صبور است. تزلزل و تشویش و اضطرابی که طمع ایجاد می کند، شما را از حیرت در قبال زیبایی های این جهان غافل می کند.

اصلا به چشم حیرت به  جهان نگریستن، یک نوع فن است. ببینید دکارت به دوستش می گوید که برای مطالعه جهان، چهارپایی را تشریح می کند. بدین ترتیب با حیرت به آفریده خدا نگاه می کند. حیرت پس یک فن است.

حیرت شما را به مطالعه عمیق فرا می خواند آن قدر که دیگر نمی توانید گذشت زمان را بفهمید. یک مرحله از رشد این است که خوب نسبت به استفاده از لحظات عمرتان طمعکار باشید…مرحله بالاتر این است که اصلا از خود بی خود شوید و آن قدر در حیرت بهبود دادن جهان فرو بروید که گذشت عمر را نفهمید…یعنی بفهمید که زمان می گذرد ولی خب باز هم نفهمید که دارد می گذرد!

بعد از حیرت فداکاری است. شادی فداکاری است.  شاید خوشی این حیرت را بتوان فقط با شادی فداکاری برای هم نوع شکافت و قطع کرد و به مرحله بعدی رفت. برای همین انقطاع باید توکل کرد.

در ابتدای متن، گفتیم شادی ناشی از یک جواب: اما این نوع از شادی به این راحتی ها هم به دست نمی آید، با این حال، گاهی می توان از کسی هم کمک گرفت. یک عمر می تواند پر حادثه هم باشد. از پس غبار حادثه ها که ذهن ما را فرا می گیرد. شکست می خوریم پیروز می شویم، نمی دانم در زندگی گاهی اوقات بر اوضاع مسلطیم گاهی اوقات همه چیز روی سرمان آوار می شود ان وقت است که فضایی خاص بر ذهن ما حاکم می شود:

چل سال آزگار به زندان روزگار

حبس ابد چگونه نهی در حساب عمر(شهریار)

۲-شاید بعضی چیز ها را بتوان فراموش کرد اما نمی توان شکست خوردن در استفاده مناسب عمر را به آسانی از خاطر برد. دیدگاه نسبت به عمر می تواند با دیگران بسیار متفاوت باشد .در حدی که وقتی با بقیه در این باره گفت و گو می کنیم کار به نزاع هم بکشد.آدمی می تواند از دیدگاه های قبلی اش نسبت به عمر و نحوه استفاده از آن گذر کند. هر بار که این گذر کردن رخ می دهد . در واقع نوعی شورش در درون آدمی رخ می دهد . پس گاهی اوقات که حوصله آدم سر می رود، آدم دلش می خواهد علیه افکار همیشگی اش شورش کند. این نوع شورش است که می تواند حالی به یک بعد از ظهر با صفا بدهد.منظور جدا شدن از تفکرات موهومی دیرینه و آماده شدن برای یک آینده جدید است. آینده ای که هرگز به حوادث گذشته نمی پردازد. جز برای عبرت، و نیز احترامی  برای سنت های باطل گذشته اش نخواهد داشت.

اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، هفته های بی مروت می گذرند، با احساس گناه. این جاست که شخص در گوشه ای از اتاق خود مچاله می شود. می رود رو به رویاهای دور و البته دست نیافتنی،می رود پای مجسمه های اسطوره ای که خودش در ذهنش ساخته است، لختی مکث می کند و می بینید که دیگر چیزی نمانده است که از ذهنش، پیروزی آینده را پاک کند و تن به رخوت دهد.  منشا این فکر، عقاید  فلسفی پیشرفته نیستند، بلکه می تواند امری بدیهی و نزدیک به ذهن باشد. چون به هر حال همه ما این احساس را داشته ایم و دیده ایم که چگونه کالبد انسان را پر می کند. این موقع است که دیگر داده های نهفته در کتاب ها برای التیام بخشی کافی نیستند. آری. این چنین است که ناممکن ها در برابر ما می رقصند و خیال و اوهام، روح ما را به خون می کشند. این طوری محدود می شویم

اورتگا ای گاست معتقد است : “انسان راضی به افکار و  تصورات ساحته شده قناعت می کند و تصورات خود را کامل و بی نقص می بیند و در خارج از خود چیزی برای درخواست  ندارد و در نتیجه در محدوده خود ساکن می شود “

بدین ترتیب زندگی و امکانات آن ، از آن کسی است که می خواهد و آرزویی دارد،  چنین کسی استحقاق  انتخاب و تصمیم دارند.  زندگی در نظر اورتگا، مانند استادش گئورگ زیمل(۱۹۱۸-۱۸۵۸) عبارت از تحرک دایمی آگاهانه، گذر به سوی خلق  ارزش های تازه و آفرینش فرهنگ است  که ما را از سقوط در آرامش ورضایت باز می داردو بدین جهت نباید در تلاش های خود وقفه ای داشته باشیم. باید اضافه کرد که اورتگا  با این که  برای ما نظریه  ای جالب را مطرح  می سازد ولی لحظات  و آنانی را که باید  به اعمال گوناگون بپردزایم، مشخص نمی کند. گویی کلیه فلاسفه اگزیستانسیالیست  تلاش دارند ذهن انسان را به امکان تحقق  طرح ها راضی سازند، تا این امر حاصل نشود، یعنی اگر ایمان نداشته باشیم که امکان عمل و تازگی وجود دارد، شرایط  حرکت حاصل نمی شود. پس بر عهده  هر کس  خواهد  بود که قبول کند در میان الزامات  و جبرهای حاکم راهی برای ابداع و امکانی برای تحقق طرح ها وجود دارد. (نوالی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۵)

در از دست دادن عمر، حقارت است که در روح آدمی فوران می کند.اولین تماس ما با پیری و گذشت عمر از طریق تماس آگاهی ذهنمان با بدنمان می باشد. بشنوید از اورلیوس:

طبیعت در هر مورد آغاز، تدوام و پایانی جای داده است، زیرا کس که گویی را بیندازد. اند. انداختن گوی، گوی را چه سود و زیان کند؟ چون حبابی برآید آن را چه سود دارد و چون بترکد، آن را چه زیان دارد؟ در مورد روشنایی نیز توان چنین گفت. {تن را} زیر و رو کن و بنگر چیست و چون پیر گشت و درگذشت، چه شود. (اورلیوس، ۱۳۸۶؛ ص ۱۰۱)

فرد ارزش خود را زیر سوال می برد و تکلیف دیگران هم معلوم است آنها نیز به پشیزی نمی ارزند.  غم بیرون در اتاق خواب ایستاده است و انتظار می کشد تا فرد تنها شود. بعد همه افکار به درون ذهن وی پاشیده می شوند. کل ذهن تصرف می شود.غم ناگهان تنوره می کشد و ذهن عاری از موفقیت را می بلعد. ذهنی که برای خودش نتوانسته است خوب حادثه های زندگی را حلاجی کند و نکات موفق را از درون آن بکشد. اما کار به فوران غم ختم نمی شود: پای یک نوع شیادی هم در میان است: در برابر آینه ایستادن و دروغ گفتن. این که دیگر قر ار است هیچ شورشی  علیه تاریخ گذشته زندگی مان وجود نداشته باشد. شورشی که برای بسیاری، یک وهم می باشد. این گونه، همواره اسیر می شویم در جادوی روز های رفته  و دور…و بعد پیش گل های شعمدانی درد و دل کردن.اما ورق می تواند برگردد، این گونه است که انسان از یک سحرِ غفلت رها می شود و خود را در برابر یک واقعیت می یابد. جادویی که بسیاری به دنبال آنند.. جادویی که نمی توان آن را انکار نمود.

همواره  زمانی فرا می رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید. این معیار انسان شدن است. (کامو،۱۳۸۵، ص ۱۱۴)

در یک لحظه عاطفی است که شخص خود را دریابد که تنها نیست. مثلا وقتی با مرگ دیگری روبرو می شویم، او را با خود مقایسه می کنیم. در یک آن، ممکن است یکی از اطرافیان ما دیگر نباشد.بایستی  مطالعه داشت. بایستی زندگی شخصی را به عنوان یک کتاب در نظر گرفت و آن را مطالعه نمود. هر فرد، در قبال آینده خود و فرصت انتخاب هایش مسئول است. در هر شورش ما ابتدا سعی می کنیم تا تاریخ زندگی خود را بیشتر از قبل نقد کنیم. به ناگاه مه غلیظی کنار می رود و واقعیت زندگی ما شناخته می شود. می فهمیم که چه کاره هستیم. اینجاست که پای شک و تردید در مورد تاریخ زندگی ما می افتد. آیا باید اصطلاح تاریخ را برای حوادث زندگی استفاده نمود؟ حوادث زندگی ما در کنار هم وصل نمی شوند مگر آن که معنای مرتبط آنها را دریابیم. این طوری است که یک سری حوادث در زندگی ما تاریخ می شوند. برای افراد لجباز و اهل عناد، چنین فرصتی وجود ندارد.

انسان است که حقیقت های خود را با نتیجه گیری در مورد آدمیان اطرافش می سازد. چنین انسانی، تلاش می کند تا هر حقیقتی را که در ذهنش استقرار یافته است هر از گاهی مرور کند و بدین ترتیب در ذهنش به جلو برود. دیده می شود که زمان در ذهن بعضی افراد، جلو نمی رود.  زمان در صورتی در ذهن ما جلو می رود که ما اهل آموختن از زندگی باشیم.  هر بار که یک موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که جوانب مخفی ای هم دارد، که ما هنوز به آن دست نیافه ایم. تجربه است که نور خود را بر زوایای یک حادثه کوچک یا بزرگ می تاباند. حادثه هایی که به صورت یک افسانه در آمده اند حادثه ای که اسطوره ی زندگی ما شده است.

آنچه مسلم است و اخلاقی نیز می نماید اینست  که انسان  همواره اسیر حقیقتcamus های خویش  است. و به محض  آن که  به آنها  دست یافت دیگر رهایی  از آنها ناممکن  می شود. اما  به هر رو  باید  تاوان هر کاری  را پرداخت.  آن که به پوچی رسید.برای همیشه به آن وابسته می شود. (کامو، ۱۳۸۵، ص ۴۸)

همچنین لجبازی منجر به ریشه دواندن نیهیلیسم در فرد و جامعه می شود، اما ببینیم نیهیلیست از دیدگاه نیچه کیست:

نیهیلیسmarcelت انسانی است که درباره جهان آن گونه که هست چنین حکم می کند که نباید باشد، و درباره ی جهان آن گونه  که باید باشد چنین حکم می کند که وجود ندارد : از همین رو واقعیت تجربی معنا ندارد. (مارسل، ۱۳۸۸، ص ۲۸)

نیچه می گفت نیهیلیسم موقعیتی است که در آن ارزش ها(حتی والاترین ارزش ها) خود را بی ارزشnitzche می کنند. این حالتی است که ” هدف در آن از کف می رود” و پرسش ها و بی چون و چرا ها دیگر پاسخی نمی یابند” نیهیلیسم در هم شکستن نظام مستقر و قدیم معنایی است. آن چه سرچشمه ی استعلایی ارزش ها شمرده می شد،  و زندگی با آن معنا می یافت، از بین می رود ، و هر مرجع ارزشی بی ارزش می شود. نیاز به ارزش گذاری احساس می شود. آیا می توان گفت که منش تازه اندیشه نیچه در مورد نیهیلیسم این است که نباید آن را با بحث هایی اجتماعی، سیاسی، شناختی، یا حتی روان شناسانه توضیح داد؟ این موقعیتی کلی است که می تواند همه موارد بالا را در برگیرد. موقعیتی هستی شناسانه مهم تر و بالاتر از بحث شناختی است. (احمدی، ۱۳۸۴،صص ۳۱۶-۳۱۷)

بد نیست اشاره کنیم که کامو  معتقد است:

کسانی که مدعی اند همه چیز می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسند که همه را باید کشت…(کامو، ۱۳۸۵،  صص۵۹-۶۰)

منابع:

احمدی، بابک. (۱۳۸۴).هایدگر و تاریخ هستی. نشر مرکز.

اورلویس، مارکوس.(۱۳۸۶) تاملات. ترجمه مهدی باقی و شیرین مختاریان. نشر نی

کامو، آلبر.(۱۳۸۵).افسانه سیزیف. ترجمه دکتر محمود سلطانیه. انتشارات جامی

کامو، آلبر (۱۳۸۵). تعهد اهل قلم. ترجمه مصطفی رحیمی. انتشارات نیلوفر.

مارسل، گابریل(۱۳۸۸). انسان مساله گون. ترجمه بیتا شمسینی. نشر ققنوس

نوالی، محمود.(۱۳۷۴). فلسفه اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی. انتشارات دانشگاه تبریز

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *