غربزدگی و تجدد

ما غربگرایی و حتی غربزدگی  را با تجدد  مترادف  می آوریم.  تجدد امروزه به معنای جهانی شدن است با حفظ هویت فرهنگی. غرب دیگر  تنها مدل نیست و تنها عامل پیشرفت و تجدد هم نیست. ماشین  امروز در  اروپا و امریکا و ژاپن و چین و هند ساخته می شود و حاصل  تحول  میراث بشری  است. تجدد و سنت را هم نمی توان در برابر هم قرار داد. از بسیاری  از سنت ها می توان در راه تجدد مدد گرفت البته برخی از سنت ها هم دیگر قابل قبول نیستند. امروز جهانی بودن و غربی شدن با هم فرق دارند.

تجدد نه به معنای رشد اقتصادی است و نه به معنای  اروپایی  کردن  آداب  و رسوم و نه در شهر بزرگ زیست بلکه  طرز برداشت خاص است از زندگی تجدد به معنای آن است که بنیان های زندگی تعاریف جدیدی می یابند: یعنی جای انسان در این جهان ، رابطه او با طبیعت  و زمان، واکنش او در برابر مرگ  و روابطش  با دیگران دگرگون می شوند. متجدد کسی نیست که کلاه فرنگی بر سر بگذارد  و در برابر خارجی احساس فرودستی کند و برای هم وطنان فخر بفروشد. آدم متجدد کسی است که  به آزادی های فردی دیگران احترام گذارد، خالی از تعصبات  افراطی باشد و …

بهنام، جمشید. (۱۳۸۶). ایرانیان و اندیشه تجدد. نشر فرزان روز. صص ۱۸۲-۱۸۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *