فیلسوف اهل چمن

از دیدگاه برگسون

برگسون در فصل سوم کتاب، ماهیت عرفان و رابطه آن با دین پویا را بیان می کند. آنچه ما دین پویا و توانمند می خوانیم، چیزی جز عرفان مسیحی نیست. هدف اصلی عرفان تعالی بخشیدن به حیات انسان است و این هدف جز به کمک عقل حاصل نمی شود:  تعالی جستن به یاری عقل و کمک انحصاری عقل، نمی تواند صورت پذیرد. عقل بیشتر در جهات معکوس گام برمی دارد و مقصد و مقاصدی مخصوص دارد.عقل تنها قادر به درک امکانات است؛ اما نمیتواند با واقعیات تماس بگیرد. (سلطانی گازار، ۱۳۹۰)

سلطانی گازار، مهدی. (۱۳۹۰). تطور خلاق برگسون و فلسفة ارگانیسم. مجله غرب شناسی بنیادی. دوره ۲ شماره ۲٫ صص ۶۱-۹۱

****

چمن شناس نیستی عزیز مشکل این جاست

کتاب تعالی بر مبنای صبر و سکوت را

که باز کنی

می خوانی:

به عقیده یک فیلسوف شهیر اهل چمن

هزار بار هم که حرفی تازه در حنجره ات بپیچد

یاد بعضی موقع ها بیفتی

یاد دور و نزدیک یک عشق بیفتی

توی فکرت، توی یک دام دلپذیر بیفتی

از آرامش دور بیفتی

هی صبر و هی صبر کنی

برای دستیابی به یک هدف متعالی…

فقط یک جمله بگویم: کم است!

مهزیار کاظمی موحد

پی نوشت:

به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید

امید نیست که دیگر به عقل بازآید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *