نقشه های شناختی

نفشه های شناختی در طول زمان و از طریق آموزش، تجربه و تعامل بین آنها حاصل می شود . بر اساس داده های موجود در حس هایشان، انسان به رابهط سببی بین پدیده ها پی می برند در مورد عوامل غیر قابل مشاهده حدس هایی می زنند و ناهمگونی های  موجود بین قسمت های مختلف اطلاعات  دریافت شده را بر طرف می نمایند. درعوض نقشه های شناختی انسان حس هایش را کنترل می کند. در حالی که این نقشه های شناختی بر اساس اطلاعات حسی قدیمی بنیان نهاده شده اند، متعاقبا همین حس ها  هستند که مشخص می کنند بدنبال یافتن و فهم چه اطلاعاتی باشد. نقشه شناختی یک شخص توجه او را به یک پدیده خاص جلب می کند آنها در حالی که دیگر اطلاعات را به عنوان اختلال  بلوکه می کند  و سریعا مشخص می کند که یک موقعیت را چگونه بادی دریافت. بدین طریق نقشه های ادراکی  یک فیلتر  تفسیری یا شناختی ایجاد می کند که حواس ها در انتخاب و فهم محرک  های بیرونی کمک می کند . علاوه بر این  یک نقشه ادراکی، با ارائه منبع موجود از واکنش های که در حل مساله بروز می کند (همچنین  به عنوان اسناد و رسید ها خطاب می شوند) و از طریق آنها اقدامات را می توان صورت داد، می تواند به هدایت رفتارمان کمک کند.  (دوویت، مییر،۱۳۹۴،ص ۱۱۲)

ناصر پورصادق. اصغر جهانگیر.(۱۳۹۴)  استراتژی فرایند محتوا، زمینه نگرش بین المللی. جلد اول.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *