نیمکت

مقدمه:

هابرماس معتقد است:

تحلیل معنایی اظهارات فهم ناپذیر، که منجر به فهم هرمنوتیکی می شود، از توانش ارتباطی تحلیل شنده ی سخنگویان بومی استفاده می کند. از طرف دیگر، نوع خاصی تحلیل معنایی که با نمودها و جلوه های ارتباط تحریف شده سر و کار دارد و فهم تبیینی از آن ارائه می کند، نظریه توانش ارتباطی را پیش فرض می گیرد. فقط بر مبنای فرضیه ای دست کم تلویحی درباره ماهیت و کسب و توانش ارتباطی است که می توان این تحلیل معنایی ( خاص)  را دارای قدرت تبیین به مشار می آورد.(کانرتون، ۱۳۸۵، ص ۴۲۳)

***

روی یک نیمکت

حروف یک کلمه ریخته

در واقع این کلمات

ذهن فردی است

گمشده در جهان مفاهیم مشترک

از جنس عمومی

در حوزه ای که فواره های ارتباطات

همه چیز را در مورد عصر مدرن

یاد ما می آورند.

مهزیار کاظمی موحد

منبع:

کانرتون، پل.(۱۳۸۵) جامعه شناسی انتقادی. مترجم حسن چاوشیان. نشر اختران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *