پارسونز و مفهوم کارکرد

پارسونز و مفهوم کارکرد

بنا به تعریفی از زبان پارسونز: کارکرد یک نظام زنده با مجموعه فعالیت  های متناظر است که نیاز  یا نیازهای نظام را به عنوان نظام بر آورده می کنند.  مفهوم کارکرد(function) در معنایی که پارسونز  از آن در مد نظر دارد، برای تحلیل سیستمی، دست کم برای تحلیل نظام کنش، مفهومی اساسی است. پارسونز می نویسد : ” مفهوم  کارکرد پیامد  و نتیجه ضروری  مفهوم نظام زنده ای است که برخی از خصوصیاتش را شرح می  دهد که  بعضی از آنها به روابط نظام و محیطش مربوطند  و بعضی دیگر به روابط اجزای خود درونی نظام “

نیاز به انطباق و ثبات شاید اصلی ترین نیاز نظام باشد و باید کارکردهایی در آن جاری شوند تا بتواند این انطباق را انجام دهد.

روشه گی.(۱۳۷۶) جامعه شناسی پارسونز. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. موسسه فرهنگی انتشارات تبیان.

 

 

 

نیاز به انطباق و ثبات شاید اصلی ترین نیاز نظام باشد و باید کارکردهایی در آن جاری شوند تا بتواند این انطباق را انجام دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *