پاورپوینت(مباحث مختلف: تاریخ ادبیات و فلسفه و …)

یادداشت ها-کاظمی موحد 

فهرست منابع و مآخذ یادداشت ها-کاظمی موحد

 

تاریخ ادبیات روسی- نفیسی(اصلاح شده)

 تاریخ ادبیات روسی-پی دی اف(اصلاح شده)

 

اندیشه های سیاسی قرن بیستم- حاتم قادری 

پی دی اف- اندیشه های سیاسی- حاتم فادری 

 

مکاتب روان شناسی و نقد ان (ویرایش اول)

مکتب های روان شناسی و نقد ان- پی دی اف (ویرایش اول)

 

درامدی بر افلاطون 

پی دی اف- درآمدی بر افلاطون 

 

درامدی بر ارسطو 

پی دی اف- درامدی بر ارسطو