پل

هوا گرم بود و به سمت پل می رفتم. با این که دور بودم ولی پل خود را خوب در منظره نشان می داد پل در ذهن ما می تواند نمادهای مختلفی را مبتادر کند. رفتم پای پل تا قدری فکر کنم بعد هم بررسی کوتاهی داشته باشم در ذهنم در مورد اینکه اگر همین طوری بروی پای یک پل چه چیز هایی به ذهن آدم می رسد.
پای پل، سه اسب می چرند و به من هم کاری ندارند. آسمان صاف است و اوضاع جوی، با توجه به این فصل از سال، یعنی بهار، خوب است. امروز از تندباد خبری نیست.در این آرامش که اطراف پل را گرفته است. فکر های جالبی به ذهنم می رسد. از جمله اینکه خود پل هم می تواند اندیشه کند حتی با این که از جمادات است. اگر این پل که مثال زدم قرار بود فکر کند الان به چه چیزی فکر می کرد… فکر می کنم که اگر قرار باشد پل فکر کند، آهسته آهسته در می یابد که همنیشنی با اسب هم غنیمت است. همین اسب هایی که کنار پل ایستاده اند. شاید پل هم به این فکر کند که حضور داشتن در منظره ای زیبا، می تواند برای او خوش یمن باشد. پل ها همیشه خود را آماده می کنند تا نقاشی، آنها را در نقاشی خود بکشد. حضور در هر نقاشی زیبا بسیار برای یک پل مهم می باشد. به خصوص اینکه اسب های زیبایی هم در اطراف آن باشد و هوا ابری یا درخشان باشد. وقتی تاریخ نقاشی هایی را بررسی می کنیم که در آنها پل هم کشیده شده است در می یابیم که هر بار منظور از حضور از پل در یک نقاشی با نقاشی دیگری فرق کرده است.bridge
پل در تاریخِ خود، در نقاشی های مختلف جایگاه های متفاوتی داشته است و هر بار معنایی خاص را تبادر کرده است. پل ها چه در عکس ها و چه در نقاشی ها، همواره جایگاهی ممتاز دارند. پل، نماد ارتباط دادن دو مفهوم نیز می تواند باشد. یعنی گاهی اوقات، ما بین مفاهیم پلی می زنیم، پل، فاصله را هم به ذهن ما متبادر می کند. وقتی به یک نقاشی می نگریم و پلی را در آن می یابیم، می فهمیم که حضور یک پل، القا گر هم هست. اما پل چه چیز هایی را القا می کند: چیزهای زیادی را هم چون رفتن، آمدن ، نیامدن، نرسیدن، حتی رسیدن لحظه ریختن خود پل!، وقتی پلی شکسته باشد.
در هر صورت، پل، خیال بر انگیز هم می باشد. گاهی اوقات آدم دوست دارد تا خودش چیز ها و صحنه هایی را هم به کل منظره ای که پل در آن قرار دارد، اضافه کند. این موقع ها نباید از رویا دریغ کرد. هر چه باشد گاهی اوقات می توان ظهور رویا را کنار هر پلی دید. رویایی همچون آنچه در زیر می آید و البته منظور رویایی کوتاه است:
پای پل سه اسب، می رقصند ، بال در می آورند و می روند به آسمون.همین!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *