پیروزمندی یک فلسفه

پیروزمندی یک فلسفه در دوره های مختلف تغییر کرده است. ابتدا جستار در باب هستی نامکشوف بود، بعد مساله دیالکتیک و نیز اخلاق به میان آمد. زمان را به میان کشیدند. دستیابی به یک جمله که شکی در آن نباشد. سیستم ساختن. بعد شرایط دست یابی به جواب یک سری سوال متافیزیکی. بعد تلاش برای بخیه زدن شکاف به وجود آمده . قدرت نمایی و منطق و هستی شناسی در نزد هگل. بعد دیگر جستار تا حدی از هم گسیخته می شود تا می رسد نزد نیچه…بعد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *