یادداشت نویسی و بیان تجربه

بخش های جزوه زیر را با صدای بلند برای خود و مخاطب فرضی قرائت کنید.

در مرحله دوم سعی کنید مثل یک نمایشنامه با شخصیت های فرضی آن ها را بازی کنید

https://s21.picofile.com/file/8445277576/dialouges2_4.pdf.html