یادداشت نویسی و فن تجربه

مهزیار کاظمی موحد

یادداشت نویسی و بیان تجربه

بیان تجربه به صورت کلاسیک و مدیریتی و کسب و کاری

بیان موقعیت ها:

زمانی که افراد تک زمانی با {افراد} چند زمانی رودررو می شوند برای یکنواختی ارتباط باید تنظیماتی صورت گیرد. به عنوان مثال، مثلاقات ملاقات با “زبان مکزیکی” انجام می گیرد یا “زمان آمریکایی”. یک آمریکایی که سال ها با سعودی موفقیت آمیز داشته است. می گوید: وی آمومخته است که در سفر چیزهای زیادی را با خود همراه داشته باشد. دیگران قرار ملاقات ها در دفتر کارشان ترتیب می دهند تا به این ترتیب بتوانند تا زمان ورود دوست چند زمانی شسان به کارهای خود بپردازند. مطلب مهمی که مدیران آمریکایی باید بدانند، سازگار شدن با چند زمانی است تا به این ترتیب از اضطراب و یاس ناشی است تا به این ترتیب از اضطراب و یاس ناشی از عدم هماهنگی با زمان کشور خودشان در امان بماننند. با این حال با گسترش بازارهای جهانی، بازاریابان فرهنگ چند زمانی با فرهنگ تک زمانی پیش از پیش انطباق می یباند. (کاتورا و دیگران، ۱۳۹۱، ص ۱۰۷)

کاتورا، فیلیپ. گیلی ، مری. گراهام، جان. (۱۳۹۱). بازاریابی بین المللی. ترجمه احمد روستا. انتشارات فرهنگ متین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *