یک نکته: الگوبرداری

یک نکته: الگوبرداری

شما می توانید رازها بسیاری از رشد فردی را با بررسی و زندگی افرادی که نمونه های بزرگی بوده اند را به دست آورید. افرادی را شناسایی کنید از دید شما ” در رده خود بهترینند. ” رفتار آنان را به دقت زیر نظر بگیرید – بنگرید که چه می کنند…چگونه پیش می تازند.. نقاط حساس روند آنان کدام است. پس از آنکه تفاوت رفتار آنان با خود را شناختید، از فنون ایشان الگوبرداری کنید

خواهید گفت: اینکه آسان است، چنین نیست؟

این راه روشنی برای بهتر کردن خود است، ولی بسیاری از مردم در انجام آن به روشی سنجیده و منظم شکست می خورند. زیرا ما به جای بررسی موفقترین افراد و الگو قرار دادن ایشان خود را با سعی برای پیش رفتن در راه خودمان خسته می کنیم.

پریچت پریس. (۱۳۸۲)رشد شتابان.ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد.صص ۴۶-

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *