ارزشیابی تعریف ابتدایی کسب و کار

تجزیه و تحلیل مرحله قبل، مبنا و معیارهای برای ازرشیابی تعریف ابتدایی کسب و کار و هدف ها و برآورد منابع ایجاد می کند. در این بخش پرسش هایی متعدد در مورد تعریف فعلی مشتریان بازار مورد پوشش فن آوری، سطح انتظارات و  وسایل دستیابی به هدف ها مطرح می شود گروه ممیزی باید پرسش هایی بپرسد از قبیل “شرکت کسب و کار خود را چگونه تعریف می کند؟” این کسب و کار می خواهیم چه انجام دهیم؟ “چگونه می خواهیم کسب و کار خود را پیش بریم؟ این بحث ها منجر به بخثی اساسی در مورد هدف تصمیم های مهم برای پاسخ گویی به توقعات سهامداران شرکت می شود. به هر حال در این مرحله، بحث باید شامل دیگر اجزای متشکله مانند  مقوله کارمندانف متشریان، شرکا، کانال توزیع، دولت های محلی، ملی و بین المللی، عرضه کنندگان  و سهامداران دیگر شود. (ینستر  و هوسی، ۱۳۹۴، ص ۸۷)

ینستر و هوسی،(۱۳۹۴) ارزشیابی شرکت/ سازمان (تعیین قوت ها و ضعف های درونی). ترجمه حسین  رحمان سرشت. نشر کتاب مهربان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *