بازدید: خطبه طارق

محمد عبدالله عنان در کتاب “تاریخ دولت اسلامی در اندلس ” جلد اول می نویسد:

در روایات اسلامی حوادث فتح اسپانیا به بسیار ی از داستان ها و اساطیر آمیخته است که مورخ نمی تواند آنها را به عنوان یک سند تاریخی بپذیرد، ولی شایسته می دانیم فقراتی از سخنان طارق{فاتح اسپانیا} را به هنگامی که لشگریان خود را به حنگ تحریض می کند و از حیث فصاحت نمونه بدیعی از یک سخنوری حماسی است در این جا بیاورم:

ای مردم به کجا توانید گریخت؟ دریا پشت سر شماست و دشمن روبرویتان.  به خدا سوگند چاره ای جز شکیبایی و پایداری ندارید. یتیمان بر سفره فرومایگان چگونه اند؟ بدانید که حال شما در این جزیره بدتر از حال آنهاست. دشمن با لشگری گران به پیش باز شما آمده در حالی که سلاح و توشه ای فراوان دارد و شما را پشتیبانی  و یاوری جز شمشیر هایتان نیست و زاد و توشه شما همان است که از چنگ دشمنانتان بیرون می کنید . اگر روزگاری دراز در این بینوایی و فقر بمانید و دست به کاری نزنید، باد غرورتان فرو نشیند و دلهایتان ناتوان گردد آن سان که به جای آنکه شما بیم در دل دشمن افکنید او بر شما دلیر خواهد شد.  پس بکوشید تا چنین سرنوشت فلاکت باری را از خود دور سازید بدین گونه  که کار این نابکار را یکسره سازید. شهر استوار او روی در روی شما ایستاده است. اگر جان های خویش هدیه مرگ سازید فرصت تصرف آن را بدست خواهید آورد، چنان نیست که شما را به مهلکه ای می افکنم و می خواهم  که خود از آن جان به در برم، من از خود آغاز می کنم. بدانید که اگر اندکی تحمل بار گران مشقت کنید زمانی دراز از ثمره آن بهره مند خواهید شد… اگر حمله کردم حمله کنید و اگر از حمله باز ایستادم بازایستید و در جنگ همانند تن واحد باشید. مرا آهنگ پادشاه  ایشان است. او را امان ندهم تا با او در آویزم. اگر کشته شدم شما سستی نکنید و غمگین نشوید و با خود به ستیزه برنخیزید مبادا که ناتوان شوید و پشت به دشمن کنید آنگاه یا کشته می شوید و یا اسیر..”  

محمد عبدالله عنان(۱۳۸۰). “تاریخ دولت اسلامی در اندلس “. جلد اول. نشر کیهان. چاپ دوم. ص ۴۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *