بلاط الشهدا

بلاط الشهدا

نبرد بلاط الشهدا در مجموعه نبردهای فتح اندلس که منجر به شکست اعراب شد.

این نبرد مشهور اسلامی و این لشگر عظیم خیال شاعران اروپای نوین را برانگیخته  است. می بینیم سوذی شاعر انگلیسی در منظومه خود از ردریک آخرین پادشاه گوت سخن می گوید:

و سپاهی بی شمار

از شامیان و بربر و عرب و رومیان عصیانگر

و ایرانیان و قبطیان و تاتارها، همه همگروه.

آنچه آنان را گرد هم آورده بود ایمانی راسخ بود و شیفتگی حوانمردی

و حمیتی پر شرار و اخوتی وحشت آور

و فرماندهان را

کمترین امیدی به پیروزی نبود، و حال آن که از پیروزی های فراوان مغرور بودند

و چنان نیرویی توفنده بسیج کرده بودند

که می پنداشتند به هر سو عنان گشاید

هیچ کس را در برابرش یارای پایداری نخواهد بود و همچنان پیروزمند به پیش می تازد

به پیش  می تازد تا باختر را نیز چون خاور مغلوب خود سازد

و سرها به تعظیم محمد فرود آید

و حاجیان از سرزمین های یخ زده به راه افتند

و با قدم های ایمان ریگستان های سوزان را درنوردند

پراکنده بر صحرای عرب و زمین های سخت مکه

Southy:Roderic the last Of Goths

منبع:

محمد عبدالله عنان(۱۳۸۰). “تاریخ دولت اسلامی در اندلس “. جلد اول. نشر کیهان. چاپ دوم.

صص۹۸-۹۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *