تاریخیت خرید

وارد بازار که می شویم. اشیا چیده شده اند. اشیا با طرز تفکر خاصی نسبت به مشتری چیده شده اند. تا مشتری آن را بر انداز نماید  و بخواهد و احیانا بخرد. دنباله روی چگونه خود را نشان می دهد. خب ، اول با تجمع مشتریان دور کالاها چیده شده و مکث عابران که عابران دیگر را به براندازی محصول می کشاند. اما در هنگام این آنالیز گذرا، از لحظه ای که عابری مکث می کند تا کالایی را ببیند شما فاصله خود را ممکن است کم کنید  تا دقتی کنید. محبتی که عابر از خود به کالا نشان می دهد نیز در این میان اهمیت ویژه ای دارد. کالا را با ولع برانداز کردن و سوالی از فروشنده پرسیدن. این طوری تاریخی از گذشته و دفعات خریدار شما و احساس شما نسبت به کالا مورد آنالیز ذهنی شما قرار می گیرد پس شد:

عابر ۱

کالا

عابر ۲ (شما)

تصور دیرین شما در نسبتی که در جامعه دارید بازگشت به این موضوع دارد که چقدر در خرید این کالا به دفعات مکرر و ایام مورد نیاز موفق بوده اید. چقدر توانسته اید نیاز خود را به خوبی و به موقع رفع نمایید. همچنین عابر ۱ می تواند موفق تر از شما باشد و شما محروم از کنار شی رد شوید. این طوری نسبت شما در تاریخیت خرید این کالا با عابر شماره ۱ مشخص می شود: یک بهره مند داریم و یک محروم. انالیز ذهنی شما می تواند شما را به تنهایی نیز بکشاند و این که سرنوشت شما در این تاریخیت خرید کالاها چه خواهد بود؟

***

هر نشانه به یِك واحد اطلاعات اشاره و دلالت دارد. پیکربندي نشانه ها درکنار یکدیگر نیز داراي معني ذاست. الگوهای اولیه که به بررسی ساختار نشانه پرداخته اند، متعلق به زبانشناس سوئیسی فردینان دو سوسور ۱و فیلسوف آمریکایی چالرز سندرز پیرس می باشد. کماکان الگوهایي که سوسور و پیرس از مفهوم نشانه مطرح کردهاند، اعتبار بنیادي خود را حفظ کرده و مبناي تحولات بعدي شده است.(ماجدی و زرآبادی، ۱۳۸۹)

منبع:

ماجدی، حمید ، زهرا سعیده زرآبادی السادات(۱۳۸۹) جستاری در نشانهشناسی شهری . مجله آرمانشهر. شماره ۴٫ صص ۵۶ـ ۴۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *