یوسف بن تاشفین

قهرمان بزرگ مرابطی از آنچنان صفاتی برخوردار  بود که به یاری آنها توانست در سراسر زندگی دراز و پرحادثه خود به صورت یک مرد نمونه جلوه گر شود. اما صفت برجسته او که در تمام دوران زندگش اش نشانه مشخص او به شمار می آمد ساده و بی تکلف زیستن او بود. یوسف حوادث بزرگ سیاسی را از سر گذرانید و بسیاری بلاد به دست او فتح شد و دولت عظیم مرابطی را که در سراسر مغرب اسلامی از حیث گستره خاک و قدرت نظامی همتایی نداشت، تاسیس  کرد.  حد شرقی کشورش تونس بود و حد غربی آن اقیانوس اطلس، شمالش ساحل رودخانه های ایبروتاجه بود و جنوبش قلب صحرا کبیر. قهرمان مرابطی در آغاز یکی از زعمای محلی صحرای آفریقا بود. مردی بدوی بود که زاهدانه  می زیست و پشمینه می پوشید و جز آن جامه ای نداشت. در طعام به نان جوین و گوشت و شیر شتر بسنده می کرد و جز آن هیچ نمی خورد در طول زندگانی اش هرگز هوای زیستن در کاخ ها به سرش نیفتاد و هوس یک زندگی آسوده در دلش پدید نیامد. هر چند از چنان دولت نیرومندی برخوردار بود و جهان پهناور در زیر قدم های او بود. کافی است نگاهی گذرا به کاخ های امرای طوایف در اندلس بیفکنیم و در آن همه فخامت و شکوه تامل کنیم که حتی امرای طوایف در اندلس بیفکنیم و در ان همه فخامت و شکوه تامل کنیم که حتی امرای کوچک نیز جامه هی مرصع به زر و گوهر در بر می کردند. غلامان و کنیزان زیباروی، جام های باده در کف به خدمتشان ایستاده بودند، تا انگاه به اوج عظمت و اجلال و اعجاب این رجل نامدار مرابطی پی ببریم.  (عنان، ۱۳۶۹، ص ۳۹)

عنان، محمد عبدالله. (۱۳۶۹). تاریخ دولت اسلامی در اندلس. ترجمه عبدالمحمد آیتی. جلد سوم. انتشارات کیهان

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *