مساله اصلی در فلسفه یونان باستان

مساله ای که در سرتاسر مکتب های فلسفی هلنیستیک(Helenetic) مستمر بود، اهمیت نفس(Soul) بود، تمایز نفس انسان  که قادر به برهان آوردن و فهم جهان فیزیکی اطرافش به روشی می باشد که برای فرد(Man) ، بی مثال است و بشر بدین طریق از سایر ارگانیسم های زنده دیگر روی زمین متمایز می شود، به خصوص از حیوانات و پادشاهی گیاهان که وقتی پیش از این، آنها را مورد بررسی قرار می دادیم، صورتی دیگر از زندگی بودند که فقط این ویژگی شخصیتی منفرد و خاص (قادر بودن به برهان آوردن و فهم  جهان اطراف فیزیکی) را دارند. (والده، ۲۰۱۴)

منبع:

 

Valde Juan (2014) Journal of Social Philosophy Research Stoic Philosophy: Its Origins and Influence .Journal of Social Philosophy Research   pp 56-68

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *