عناصر اقتصادی مدل چندلر

عناصر اقتصادی مدل چندلر

 اندیشه چندلر با تحلیل شرکت های آمریکایی شکل گرفته است. که بر مبنای چهار مطالعه موردی شکل روی سازمان های بزرگ شکل گرفته است. تحلیل روی این مساله در فضای بین دو جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمد (چندلر، ۱۹۶۲) بنابراین  چاندلر بسیاری از اندیشه های اولیه خود را فضای خلا نظری به وجود آورد.(ویتیگنتون، ۲۰۰۸) کاوش های تاریخی وی برای پاسخ دادن به مدیران به چالش ها و تکنولوژی منجر به رشد بزرگترین شرکت های آمریکایی شد. با این وجود، چندلر، با تز پر نفوذ خود در مورد ساختار سازمان به این نتیجه رسید که ساختار یک سازمان بر مبنای استراتژی اش برای بازار و محصول تعیین می شود. بر مبنای این مساله، ساختار چند بعدی آن، پاسخی به تنوع در بین محصولات خواهد بود و البته این مساله بازار جغرافیایی را هم تحت تاثیر قرار می دهد و در آن هم مشاهده می کنیم که شکل گیری نوعی تنوع می باشیم

Steve Toms John Wilson Chandler and the Theory of the Firm

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *