َشعر یکسانی

از دیدگاه یاسپرس:

وضعیت های مرزی- مرگ، فرصت، پرهیزگاری در برابر گناه و ماهیت غیر قابل اتکای جهان، اشاره به آزار دارند. من باید چه کنم که با این آزار مطلق روبرو می شوم، شناخت و درک هر کدام از این آزار ها، که نمی توانم از آن ها اجتناب ورزم اگر همه چیز را به خودم با صراحت (روراستی) عرضه دارم ؟ ما همیشه در موقعیت ها هستیم. (…) برای خلاصه کردن :  منبع فلسفه در شگفتی، تردید، آگاهی از گم شدن تکیه دارد. در هر مورد، همه چیز با این واقعیت آغاز می شود که انسان توسط چیزی قاپیده شده و دسته بسته[۱] می شود و در آن احساس حیرت زده بودن[۲]، او یک هدف را جست و جو می کند. (…) به عبارت دیگر: انسان برای رستگاری جست و جو می کند، رستگاری با رستگاری سترگ و جهان شمول دینی. این چنین رستگاری است که هدف آن تضمین راستی و واقعیت رستگاری می باشد. مسیر این چنین رستگاری دینی به سوی عمل تغییر دین یک فرد می انجامد. فلسفه نمی تواند چنین پیشنهادی بدهد. با این حال، دامنه کلی فلسفه غلبه بر جهان می باشد، این است یک تشبیه رستگاری {از دیدگاه فلسفه} (اسکلاوسکی، ۲۰۲۱)

[۱] shook

[۲] astounded

شعر یکسانی

***

آگاهی است که می وزد

در خیابان های یکسانی

همه چیز را با تو و من نمی سنجند

یکسان می خندیم یکسان گریه می کنیم

کسی تنها نیست تا برود و تنها ته دلش گریه کند و بخرد

یکسانی رنج، درخت ها را سرسبز می کند

زمستان را دلپذیر

آفتاب را با معنای خاص خود به کسی جلوه نمی دهد

من و تو

می خندیم

می رویم به همین نزدیکی

همین جا که مطمئنیم یکسان است

مطمئنیم که ایمان داریم به آینده ی دور

                                                    مهزیار کاظمی موحد

منبع:

Skalovski, Denko (2021) “BORDER SITUATIONS AS UNCHANGING HUMAN SITUATIONS (VIA KARL JASPERS, ERICH FROMM &Noam Chomsyk Pannoniana, vol. V, no. I: 163-183

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *