آشنایی با اندیمشندان حوزه مدیریت استراتژیک: آلفرد چندلر

این چندلر خیلی محوری بوده…

خوب باهاش آشنا بشید:

یه بحث داره به نام استراتژی ساختار رو تعیین می کنه یا ساختار، استراتژی رو…

Alfred DuPont Chandler Jr. (September 15, 1918 – May 9, 2007) was a professor of business history at Harvard Business School and Johns Hopkins University, who wrote extensively about the scale and the management structures of modern corporations. His works redefined business and economic history of industrialization. He received the Pulitzer Prize for History for his work, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1977). He has been called “the doyen of American business historians

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *