بت وارگی

به روایت مارکس:

 …راز شکل کالا در این حقیقت نهفته است که ماهیت اجتماعی کار انسان به نظر آنان ویژگی عینی و کیفیت طبیعی و اجتماعی خود محصول کار است و در نتیجه مناسبات تولید کنندگان با ارزش کلی کار انان به منزله نوعی مناسبت اجتماعی ظاهر می شود که نه بین خود آنان، بلکه بین تولیدات حاصل کار آنان وجود دارد. از طریق روند انتقال محصول کار به کالا تبدیل می شود. یعنی یک ماهیت اجتماعی که کیفیت آن در عین حال هم محسوس و هم نامحسوس است…این در واقع یک مناسبت اجتماعی قطعی بین انسان است که در نظر آنها شکل تخیلی رابطه بین اشیا را به خود می گیرد. من این را بت وارگی می نامم که به محض تولید کالا خود را به محصول کار پیوند داده و بنابراین از تولید کالا قابل تفکیک نیست.

 استریناتی، دومینیک.(۱۳۸۴). مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک نظر.نشر گام نو. صص ۸۸-۸۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *