تعهد و شرم

تعهد و مسئولیت انسان در برابر انتخاب هایش و تاثیر آنها بر زندگی و منش دیگران، یکی دیگران از مباحث مورد توجه برگمان است که در آثارش آن را به مخاطبانش گوشزد می کند. در فیلم شرم ، انتخاب و گزینش اوا برای خیانت به یان نه تنها مسیر زندگی اوا را متحول می کند بلکه بر شخصیت آینده یان هم تاثیر می گذارد. با خیانت اوا، تمام ارزش های  انسانی در یان از بین می رود و موجودی بدون ادراک می گردد. یان که در ابتدا فردی ترسو و دل رحم بود و حتی از کشتن مرغ ها هم بر نمی آمد بعد از خیانت اوا ، یاکوبی را به علت انتقام از بین می برد. پس از این کار، آن چنان قسی القلب می شود با رفتاری کاملا غیر انسانی سربازی را به دلیل چکمه هایش می کشد.

سارتر هر فردی را مسئول تمام افراد بیشتر می داند. وی معتقد است هر انسانی آزاد است از میان گزینه های گوناگونی  که پیش روی خود دارد یکی را انتخاب کند. در واقع او با این انتخاب  خود را متعهد کرده است، زیرا آن گزینه را با نهایت آزادی انتخاب می کند  و این انتخاب نه تنها مسیر زندگی او را متحول  می کند بلکه بر زندگی دیگران هم تاثیر می گذارد. سارتر  در خصوص متعهد بودن انسان در برابر انخاب هایشان در کتاب اگزیستانسیالیسم  و اصالت بشر  می گوئید: “بشر در انتخاب خود آزاد است منظور این است که هریک از با ما آزادی وجود خود را انتخاب می کند. فرد بشر با انتخاب خود، همه آدمیان را انتخاب می کند و در واقع هر یک از اعمال ما آدمیان با آفریدن بشری  که می خواهیم آن گونه  باشیم در عین حال تصویری از بشر می سازد که به عقیده ما بشر به طور کلی باید آن چنان باشد. (صافیان و طالبی، ۱۳۹۴)

صافیان، محمد جواد. طالبی، مریم. (۱۳۹۴). واکاوی مضامین اگزیستانسیالیستی در سینمای اینگمار برگمان. دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر. سال پنجم. شماره نهم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *