خلاقیت و نوآوری و تبلیغ

خلاقیت و نوآوری  و تبلیغ

همه سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظارت بدیع  و تازه اند. خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه  و فکر نو است در حالی که نوآوری عملی ساختن اندیشه  و فکر است.  به عبارت دیگر، خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه  نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن  افکار نو و تازه است.

نویسنده دیگری، خلاقیت را ایجاد آنچه قبلا وجود نداشته می داند و برای آن ماهیتی  جدید خواه در ذهن خواه در عین قائل است و یکی دیگر از نویسندگان خلاقیت را درخشش یک اندیشه  و به وجود آمدن نظر و ایده ای نو می داند. به زعم او خلاقیت کشف چیزی است که موجود بوده اما به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شده است . خلاقیت نگاهی کنجکاو. کاوشگر به ایده ای قدیمی است که آن را می یابد و آشکار  ئمی کند. ( الوانی، ۱۳۸۵،صص ۲۲۳-۲۲۴)

تبلیغ خلاق تبلیغی است که هنری، ، حرفه ای و دارای ایده های ابتکاری است. تبلیغات خلاق به عنوان تبلیغات مطلوبتر ادراک می شوند می کنند که هیچ چیز کارآمدتر از تبلیغات خلاق نیست. تبلیغات خلاق به یاد ماندنی تر بوده و دارای اثر بلند مدت تری هستند و از لحاظ هزینه تبلیغات کم خرج تر هستند و میتوانند طرفداران بیشتری جذب کنند. خلاقیت روح تبلیغات و برند سازی است.عواملی که خلاقیت تبلیغات را به وجود می آورند،”نوآوری” و “مطلوبیت” نامیده اند.(طباطبایی نسب و محمد نبی، ۱۳۸۳)

منابع:

سید محمد طباطبایی نسب ، زهره محمدنبی(۱۳۸۳). مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید: نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی ۱۵

الوانی، مهدی.(۱۳۸۵). مدیریت عمومی. نشر نی .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *