قابلیت حس کردن

قابلیت های حس کردن به عنوان ویژگی هایی برای اسکن کردن، فیلتر کردن و شکل دهی به فرصت ها می باشند و نیز باید در چهارچوب این قابلیت ها، سلیقه های مشتریان شناخته شود و ترجیحات آنها مد نظر قرار گیرد تغییر در بازار مربوط و صنایع مد نظر باشد و به تامین کنندگان و کنشگران رقبا (تیس ، ۲۰۰۷) توجه لازم صورت پذیرد. در تحقیق خود روی قابلیت های پویا و بین المللی سازی شرکت مد نظر قرار گرفته است. پرانج و وردیر (۲۰۱۱) اشاره داشته اند که فرایند بین المللی سازی می تواند به عنوان مسیری دیده شود که یک شرکت دنبال می کند تا فرصت های جهانی را به چنگ آورد. بوگودیتوف (۲۰۱۳) استدلال کرده است که مدیرانی که قابلیت های حس گری دارند می توانند فرصت های کسب و کار را حفظ کنند و رشد شرکت را تضمین کنند  و رقابت پذیری شرکت را افزایش دهند.

ببینید به طور مشابه زهرا و همکاران(۲۰۰۶) استدلال کرده اند که شرکت ها می توانند فرصت های کسب و کار را از طریق خلق و استفاده از قابلیت های پویا به دست آورند. در سطح جامع،  تیس (۲۰۰۷) اشاره داشته است که قابلیت حس گری شامل فعالیت های مختالف می شود مانند اسکن کردن، یادگیری ، خلق کردن، اقدامات تفسیری (تیس ، ۲۰۰۷).

مونیتورنیگ و واکنش به اطلاعات جدید در بازارهای مرتبط (اشریوگ و کلیش- ابرل، ۲۰۰۷)  هم اهمیت ویژه ای دارد. بسیاری از پژوهشگران روی نقش نافذ  قابلتی های پویا در افزایش توانایی های شرکت و بهره گیری از فرصت های کسب و کار تاکید داشته اند(زهرا و همکاران، ۲۰۰۶). این تحقیق  روی قابلیت های حس گری مرتبط با قابلیت های اسکن  در رابطه با ابزارهای خارجی تمرکز دارد. تغییر در تقاضای مشتری و کنش های تامین کنندگان و رقبا  و شبکه ها نیازمند شناخت  و بهره برداری فرصت های بین المللی است.

ارسطو وقتی در ابتدای مابعد الطبیعه جمله مشهورش را نوشت که “همه انسان ها به طبع می خواهند بدانند” یقینا نظری صحیح داشت. ولی این نیز خطا نیست که ادعا کنیم که کنجکاوی انسان از مکونات وجود اوست و هر چه در تاریخ انسان بیشتر عقب برویم، این محرک وجودی وقی تر خواهد شد. و به نظر خواهد آمد که کنجکاوی بی غرضانه ای که منتهی به تفکر با فاصله ی دانشمند یا فیلسوف شد تحولی بسیار متاخر در تاریخ نوع بشر بود. (مک کواری، ۱۳۷۷، ص ۲۹)

منابع:

مک کواری، جان. (۱۳۷۷). فلسفه وجودی. ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. نشر هرمس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *