مرکز کنترل درونی

مرکز کنترل درونی

برخی از افراد باور دارند که بر زندگی خود کنترل  دارند و بعضی دیگر بر این باورند که نیروهای بیرونی زندگی آنان را کنترل می کنندو این نیرو ها خارج از کنترل فردند. افرادی  که دارای مرکز کنترل درونی اند. حوادث مرتبط با زندگی خود را کنترل می کنند و صفات مشخصه درونی انان تعیین می کند که در یک موقعیت چه اتفاقی خواهد افتاد. چنین افرادی معتقدند که هر چه بخواهند با استعانت به ذات مقدس پروردگار برایشان دست یافتنی است. تحقیقات نشان می دهد که این افراد از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و به دبنال موقعیتی اند که بتوانند از حکمت و جدیت خود برای هدایت حوادث آینده استفاده و نتایج را کنترل کنند. این گونه افراد، مشاغل سطح بالایی را اشغال می کنند، سریع تر مسیر ترقی خود را طی می کنند و به پاداش های درونی، همچون احساس موفقیت، اهمیت بیشتری می دهند. کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی اند، به طوری که به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت، اقبال یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند. به عقیده آنان، شکست و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ خودشان است و خود را در نتایج عملکردشان موثر می دانند. (احمدپور داریانی و مقیمی، ، ۱۳۹۶ ، ۱۲۱)

احمد پور داریانی، محمود. مقیمی، محمد. (۱۳۹۶).مبانی کارآفرینی. نشر فراندیش.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *