کنترل واسطه ها

طول نهایی کانال مورد استفاده در توزیع بین المللی، کنترل واسطه ها را با اهمیت  می کند اهداف بازاریابی باید تا حد ممکن ئصریح  و روشن در  درون سیستم، به واسطه ها ابلاغ شود. استاندارد های عملکرد باید اهداف حجم فروش، نسبت حجم انبار به فروش، تعداد حساب ها در منطقه، هدف رشد و هدف ثبات قیمت ها و کیفیت ارتباطات را شامل شود. تفاوت های فرهنگی بر تمامی این حوزه های مدیریتی تاثیر می گذارند.

در تجارت بین المللی کنترل سیستم و کنترل واسطه از الزمات است. کنترل سیستم به کنترل کل شبکه توزیع ارتباط پیدا می کند و هدف  آن اطمینان از جریان محصول از طریق واسطه گران مناسب است. یعنی تولید کنندگان کنترل خود را برای ” عمده فروشان ثانویه”  یا وارد کننده ی موازی از  دست داده اند. کالاهای یک شرکت  که برای کشور خاصی طراحی شده اند، گاهی اوقات از طریق پخش کنندگان به کشورهای دیگری فرستاده می شوند که در ان جا با سازمان های خرده فروشی و عمده فروشی موجود به رقابت می پردازند.

کنترل نوع دوم در سطح واسطه ها انجام می گیرد. هر زمان که مقدور باشد شرکت مادر باید از فعالیت های واسطه با توجه به حجم فروش، پوشش بازار، خدمات ارائه شده قیمت ها تبلیغات  پرداخت صورت حساب ها و حتی سود آگاه باشد، او تا حدودی آنها را کنترل کند)د گزارش ها و بازدید های شخصی توسط نماینده ی شرکت، می تواند در مدیریت فعالیت های واسطه در تمامی سطوح کنترل موثر باشد. (کاتورا، گیلی و گراهام، ۱۳۹۱، ص ۳۴۷)

بازاریابی بین المللی. (۱۳۹۱) کاتورا، فیلیپ. گیلی مری. گراهام، جان. ترجمه احمد روستا. نشر فرهنگ متین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *