مهزیار کاظمی موحد

یاداشت نویسی و بیان تجربه

شرایط الزامی ویراستار علمی

یک ویراستار علمی باید کاملا پاراگراف زیر را برای شما توضیح دهد:

پژوهش کیفی رویکردی برای کشف و درک معنایی سات که افراد با گروه ها به یک مسئله اجتماعی یا بشری نسبت می دهند. فرایند پژوهش شامل شکل گیری سوالات  و شیوه ها، گردآوری داده ها (معمولا) در موقعیت  طبیعی شرکت کنندگان در پژوهش، تحلیل داده ها به شیوه استقرایی از موضعات خاص به موضوعات عام و تفسیر معنای پژوهشگر از معنای داده هاست. گزارش نهایی ساختاری منعطف دارد. کسانی که به این گونه پژوهش به سبک استقرایی، تمرکز بر درک یا معنی افراد از محیط و اهمیت بیان پیچیدگی موقعیت مورد مطالعه حمایت می کند. (کرسول، ۱۳۹۶،  ص ۳۵)

جان دبلیو کرسول.(۱۳۹۶). طرح پژوهش، رویکرد های کمی، کیفی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش. مریم دانای طوس. نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی. ص ۱۱۵)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *