عیب جویی

در دیدن عیب، چیزی از خود ما هست که کم می شود، این طوری چیزی باعث می شود تا در نگاه دیگران خوار شویم. در بخل، شیطان با ما شریک می شود تا یک زیبایی را از بین ببریم. به بنده خدا آسیب برسانیم. وقتی می بینی که  نامه ی سرنوشت  این جماعت بخیل، رو به پایان است..آن وقت  سراسیمه به این فکر می کنند که لغزش های خود در نظر مردمان پاک کنند و بهانه تراشی کنند. گرچه فرد در اتش ندامت ظاهری و حتی در درون می سوزد، ولی خیلی اوقات هم از توبه خبری نیست.او نمی تواند آینده شخصی را ببیند و به عیب جویی از سر غرور روی می آورد. روز به سختی برای او شروع می شود چون ازدحام افکار در ذهنش باعث می شود نتواند جلوی زبان خود را بگیرد. فرهنگ دوستی با دیگری را به آرامی و گاهی اوقات حتی در دم! از بین می برد. مثل اتفاقی که بعضا در شبکه های اجتماعی رخ می دهد. آبروی دیگران تهدید می شود. عیب جویی، سرمایه اعتماد را در جامعه از بین می برد. عیب جویی، غرور اجتماع را تهدید می کند، روابط بین فردی را سست، فرصت برای ابراز خلاقیت را کاهش می دهد. سرخوردگی کارگزاران و فعالان اجتماعی را که با بضاعت پایین کار می کنند افزایش می دهد. در عیب جویی گسترده، شانیت یک جامعه و پرستیژ آن سقوط می کند.

حدیث شماره ۱) حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام فرمودند: نزديكتر چيزى كه بنده بكفر دارد اين است كه با مردى عقد برادرى در دين بسته باشد و لغزش ها و خطاهاى او را شمار كند كه روزى او را بآنها سرزنش كند.

منبع حدیث شماره ۱: اصول كافى جلد ۴ صفحه :۵۷ رواية :۱

حدیث شماره ۲)حضرت صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا(ص ) فرموده است : اى گروهيكه بزبان اسلام آورده و بدلش ايمان نرسيده (و پيوست نشده ) مسلمانان را نكوهش نكنيد، و از عيوب آنان جستجو نكنيد، زيرا هر كه عيوب آنها را جستجو كند، خداوند عيوب او را دنبال كند، و هر كه خداوند عيبش را دنبال كند رسوايش كند گر چه در خانه اش ‍ باشد.

و از حضرت باقر عليه السلام مانند اين حديث روايت شده است

منبع حدیث شماره ۲اصول كافى جلد ۴ صفحه :۵۷ رواية :۲

حدیث شماره ۳: و از حضرت صادق (عليه السلام ) از رسول خدا (صلى الله وآله وسلم ) حديث شده است كه فرمود: لغزشهاى مؤ منين را جستجو نكنيد، زيرا هر كه لغزشهاى برادرش را جستجو كند، خداوند لغزشهايش را دنبال كند، و هر كه را خداوند لغزشهايش را دنبال كند رسوايش سازد گر چه در درون خانه اش باشد.

منبع حدیث شماره ۳: اصول كافى جلد ۴ صفحه : ۵۸ رواية :۵

حدیث شماره ۴: حضرت صادق (عليه السلام ) فرمود: دورترين بنده از خدا آن است كه با مردى برادرى كند و لغزشهاى او را بر او نگهدارى كند كه روزى بر آنها سرزنشش كند.

منبع حدیث شماره ۴: اصول كافى جلد ۴ صفحه :۵۸ رواية :۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *