ادراکات قیمت و کیفیت نزد مشتری

امروزه بسیاری از مؤسسات و سازمانهای موفق، مفاهیم اولیه و جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل میکنند. آنها دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است. امروزه سازمانها متوجه شدهاند که مطلوبترین و موفقترین محصولات اگر خواستهها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازند، مورد تقاضا واقع نخواهند گردید. در این خصوص اگر کیفیت خدمات را ماحصل مقایسه ادراکات و انتظارات فرد فرد مشتریان در نظر گیریم، متوجه خواهیم شد که دیگر با تکیه بر استراتژیهای سنتی بازاریابی نمیتوان به موفقیت در ارائه و فروش محصول نائل گردید. بنابراین توجه به نیازها و انتظارات مشتریان به منظور بقاء و سودآوری مؤسسات و سازمانهای امروزی دارای بیشترین اولویت است. ما بر این باور هستیم که مشتریان، خود برآوردی دربارهی این که کدام کالا واجد بالاترین فایده است، در سر دارند. مشتریان در محدودهء هزینه هایی که به امر تحقیق اختصاص میدهند و با توجه به محدودیتهای اطلاعاتی شان و محدودیتهای مربوط به جابجایی و درآمد، انسانهایی هستند که حداکثر کردن فایده دریافتی خود را جستجو میکنند. آنها برای فایده یک حد انتظار برقرار کرده، مطابق آن عمل میکنند. این که کالایی در حد انتظار آنها ظاهر بشود یا نشود، بر رضایتمندی مشتریان و احتمال خرید مجدد ایشان تاثیر میگذارد  مشتریان ارزش دریافت شده را از مقایسه سود و زیان با قیمت و کیفیت معین میکنند. فرض ما بر این میباشد که مشتری زمانی یک کالا را خریداری میکند که آن کالا بیشترین فایده را برای او به ارمغان بیاورد. فایده مورد انتظار مشتری عبارتست از تفاوت بین کل فایده از نظر مشتری و کل هزینه هایی که میپردازد. کل فایده از نظر مشتری مزایایی است که مشتری از خرید یک کالا یا خدمت انتظار دارد. کل هزینه از نظر او هزینه ای است که انتظار دارد برای ارزیابی، تهیه و استفاده از یک کالا یا خدمت بپردازد. (حمدی، الحسینی.۱۳۸۷)

حمدی، کریم.  الحسینی، سرمد(۱۳۸۷) بررسی ادراکات قیمت و کیفیت در تصمیمات رفتاری مشتریان بانکهای دولتی و خصوصی در ایران. مجله مدیریت بازاریابی. دوره و شماره: دوره ۳، شماره ۵، پاییز ۱۳۸۷صفحه ۱۶۱-۱۷۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *